[1]
N. Widyawati, “Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Pelatihan Digitalisasi Marketing Sebagai Peningkatan Omset UMKM”, JPkMN, vol. 3, no. 2, pp. 701-705, Nov. 2022.